Internet Protocol version 4, ipv4, har nått sin begränsning i antalet tillgängliga unika internetadresser. Framförallt Asien är drabbat, där finns inga nya ipv4-adresser kvar att dela ut.
Lösningen är internet protocol version 6, ipv6. Många nya internettjänster såväl som användare i Asien får nöja sig med att endast kommunicera via ipv6. Problemet är att dessa inte kan nå dig som sitter med endast ipv4. Du behöver alltså ha båda protokollen aktiverade – det som kallas dual stack. Protokoll version 4 och version 6 är inte kompatibla med varandra. De kan förekomma i samma kabel, men de kan inte kommunicera med varandra. Under en övergångsperiod på tiotals år kommer båda standarderna att förkomma.

Att vänta med införande av ipv6 är alltså inte en bra strategi. Du behöver kunna kommunicera med hela internet, och att vänta kommer att ge upphov till ett helt onödigt problem. Att vänta med uppgraderingen betyder även att du kan få svårt hitta nödvändig experthjälp eller att det blir onödigt kostsamt.

Men stressa inte

Men att försöka forcera införandet av ipv6 allt för hårt är inte heller det att rekommendera. Du behöver tid för att lära dig det nya protokollet och för att samla på dig nödvändig erfarenhet.
Enligt svenska PTS, Post- och telestyrelsen, verkar den svåraste frågan kring införandet av ipv6 inom organisationer vara att ta själva beslutet. I de fall ipv6 redan införts beror detta ofta på att en eller några personer varit pådrivande. Ofta har fem till tio procent av en årsarbetskrafts tid räckt för att införandet ska komma igång.

För att behålla hög säkerhet och tillgänglighet under införandet av ipv6 krävs ett systematiskt och planerat tillvägagångssätt. PTS har på regeringens uppdrag tagit fram den 100 sidor långa skriften ”Att införa ipv6” som hjälp för företag, kommuner och myndigheter. Med den som utgångspunkt har vi skapat en kort guide över vad du har att göra för att starta upp och aktivera ipv6.

En riktig expert

Som extra hjälp har vi kallat in en riktig expert för att kommentera, Torbjörn Eklöv från företaget Interlan. Han aktiverar ipv6 varje dag och vet vad han pratar om.
Torbjörn Eklöv, ipv6-expert: Det är skarpt läge nu, det går inte att labba längre. Har du inte dual stack på externa tjänster som dns, e-post och www kan du förlora kunder redan i dag!

1. Förbered dig noga

För införandet av ipv6 ger PTS, Post- och telestyrelsen, ett antal övergripande råd för att säkerställa hög tillgänglighet och säkerhet. Ett grundläggande råd är att börja i liten skala, i första hand med funktioner och tjänster som kommunicerar externt. De ska tillgängliggöras över både ipv4 och ipv6.
Ett annat fundamentalt tips är att införa ipv6 ”utifrån och in”, alltså i följande ordning:

1. internetanslutningar
2. brandvägg med säkerhetsfunktioner
3. dns:er, intern namnuppslagning (resolver) och extern auktoritativ dns
4. webbplatser
5. e-postkommunikation
6. internetsurfing från internt nätverk ut på internet
7. intern åtkomst mot resurser på
internet som stödjer ipv6.

PTS betonar att man inte ska försöka införa ipv6 samtidigt för alla dessa funktioner och tjänster, det skulle göra införandet för omfattande och komplext att hantera. Avgränsa och prioritera arbetet utifrån behov och resurser.

Torbjörn Eklöv:
Det är också viktigt att du synar din internetleverantör ordentligt. Om den inte kan leverera ipv6 bör du överväga att byta eller använda en tunnelleverantör som Sixxs eller Hurricane Electric.

Ni ska ha samma sla för ipv6 som för ipv4, men många internetleverantör håller inte samma kvalitet för ipv6. Tyvärr beror leverantörens förmåga att leverera ipv6 på vilken typ av nät du sitter i. Om det är ett så kallat öppet nät med en kommunikationsoperatör kan det bli problem. Många säger att de kan leverera, men det beror mycket på vilken typ av anslutning du har.


Fortsätt läsa artikeln i tidningen
Denna artikel kan du som prenumerant hitta i sin fullständiga längd i papperstidningen samt i TechWorlds e-tidning.

Inte prenumerant ännu? Välkommen att teckna din prenumeration.

Du kan också köpa lösnummer i pdf-format här.