Nu kan ett och samma material producera laserljus i många färger. Storleken på kristallen avgör vilken färg det blir. Bild: Mike Cohea/Brown University

Ett samarbete mellan forskare vid Brown University i USA och QD Vision Inc. har resulterat i nanometerstora kristaller av ett och samma material som kan producera laserljus i många olika färger.

Färgen avgörs av storleken på kristallen. En kristall på 4,2 nanometer i diameter ger ett rött ljus, 3,2 nanometer ger grönt ljus och 2,5 nanometer ger blått ljus.

Vanligtvis krävs olika halvledarmaterial för att framställa laserljus i olika färger, men med forskarnas så kallade kolloidala kvantpunkter skulle ett enda material kunna producera alla färger i en bildskärm.

Förbättrade kvantmekaniska och elektriska egenskaper har dessutom resulterat i att forskarnas prototyp kräver 1000 gånger mindre energi än tidigare försök att skapa laserljus med dessa material.

Arbetet har publicerats i tidskriften Nature Nanotechnology.