Småföretagare är snabbare än storbolagen på att börja använda molntjänster i sin verksamhet, visar en färsk undersökning utförd av Cloud Alliance.

2009 lämnade Google Apps betastämpeln bakom sig och sökjätten har länge lyft fram produktivitetspaketet som ett bra alternativ för de stora organisationerna.

Verkligheten är dock en annan, vilket kan utläsas i en studie utförd av det oberoende leverantörsnätverket Cloud Alliance for Google Apps som har tagit tempen på drygt 2000 Google Apps-administratörer.

Av de så kallade early adopters som kör Google Apps är hela 69 procent företag med högst tio anställda. 21 procent har 11 till 50 anställda och endast tre procent har över 500 anställda.

Att småföretagare utgör huvuddelen av användarbasen är enligt Cloud Alliance egentligen inte något oväntat, eftersom det är betydligt enklare för en mindre organisation att snabbt kunna prova nya lösningar.

Enligt undersökningen anger 25 procent av storföretagen säkerhet och integritet som främsta anledning till oro över att börja använda Google Apps. Samma fråga oroar bara 17 procent av företag med färre än 200 anställda.

Som huvudsaklig anledning till att välja Google Apps anger tre av tio förbättrade samarbets- och produktivitetsfunktioner. 19 procent anger kostnasbesparingar som främsta anledning.

Slutligen kan även nämnas att de flesta små- och mellanstora företag som börjar använda Google Apps stannar kvar. 54 procent har använt lösningen i mer än ett år och 33 procent i över två år.