System Center Configuration Manager 2012


SCCM är den äldsta medlemmen i familjen och hette i början SMS. Den har genomgått en stor utveckling sedan dess och är i dag mycket omfattande.

SCCM används för att hantera förändringar i miljön på ett strukturerat sätt. Den kan inventera och distribuera mjukvara till många olika enheter, fasta som mobila. Användarna kan själva välja vilken mjukvara de vill köra via en självbetjäningsportal som SCCM erbjuder. SCCM kan också skjuta ut färdiga mallar med os och applikationer till olika användare och enheter, och den sköter dessutom om patchhantering genom att integrera med WSUS. Den är också den produkt som används tillsammans med Endpoint Protection för att sprida den virusskyddsprodukten till alla klienter.

Den används också av supportpersonal för att ta över skärmen för en användare för att kunna hjälpa till, och en supportperson kan ominstallera produkter eller i värsta fall hela datorn åt en användare på distans.

Inventeringsfunktionen är också mycket avancerad och samlar all tänkbar information om både hårdvara och mjukvara i en databas som man sedan kan skapa rapporter från. Det kan till exempel handla om att få fram information för att se att man har rätt antal licenser för de produkter som användarna har installerat.

Infograf-App-Controller

App Controller hanterar tjänster som körs i det privata eller det publika molnet.
Framtida versioner kommer att kunna hantera ännu fler typer av moln, till exempel partnermoln och intern Azure.

infograf

SCCM används för att hantera SCEP och WSUS används
för att hämta virusdefinitioner.

infograf2

SCCM är en stor produkt som tar hand om allt som har
med mjukvarudistribution och inventering att göra.

System Center Endpoint Protection 2012


EP är det skyddsprodukt mot skadlig kod som Microsoft tillhandahåller inom ramen för SC 2012. SCCM används för att sprida och underhålla EP. Tidigare har kravet på att man måste ha SCCM varit en tröskel för att använda EP, men med den nya sammanhållna licensformen minskar den ekonomiska tröskeln, även om den tekniska förstås kvarstår.

SCCM är en omfattande produkt och kräver ganska mycket arbete med att underhålla och konfigurera. Det är lite märkligt att Microsoft inte ger oss några andra möjligheter för att installera EP, till exempel integrering via WSUS utan krav på SCCM.

Avinstallerar andra skydd
En intressant funktion med EP är att den vid installationen automatiskt avinstallerar andra virusskydd eftersom det inte är tillrådligt att köra flera sådana på samma dator.

EP bygger i övrigt på samma kända virusskyddsmotor som finns i till exempel gratisprodukten Security Essentials som i dag används av många i hemmet.