infograf3

Orchestrator integrerar med samtliga produkter och används för att bygga arbetsflöden.

infograf4

Den virtuella plattformen – värdservrar, virtuella servrar, kluster,
lagring och nätverk – hanteras från ett enda verktyg, SCVMM. Det kan också arbeta med andra värdservrar än Hyper-V.

System Center Orchestrator 2012


För ungefär två år sedan köpte Microsoft upp en produkt vid namn Opalis som sedan har omarbetats. Nu släpps den inom ramen för SC 2012 med namnet Orchestrator.

Produkten är till för att skapa automatiserade arbetsflöden i en organisation. Att automatisera är alltid intressant, för hur noggrant man än utformar instruktioner finns det risker med manuella steg i arbetsflöden, och det tar dessutom mycket längre tid än automatiserade flöden.

Orchestrator är den produkt som integrerar mest med samtliga produkter i SC 2012, vilket förstås ligger i dess natur. För att göra det enkelt att samverka med externa produkter importerar man så kallade integrationspaket som gör det enkelt att med ett grafiskt verktyg rita upp de steg som arbetsflödet ska innehålla.

Eftersom det finns möjlighet att i valfritt steg också använda sig av Powershell-skript finns egentligen ingen hejd på vilka sorters integrationer man vill göra med olika produkter. Ett exempel kan vara att en förfrågan om en ny virtuell server inkommer via Service Manager.

Ett arbetsflöde kan då automatiskt starta, vilket börjar med ett godkännande från en ansvarig person varefter en vm automatiskt skapas av SCVMM. Servern inventeras sedan av SCCM och övervakas med SCOM. När allt är klart går ett mejl till beställaren med info om den nya servern. Allt med ett minimum av mänskliga insatser.

System Center Operations Manager 2012


Det här är den näst äldsta produkten i SC-familjen. SCOM används för att övervaka fysiska och virtuella servrar. Du kan övervaka allt från de lägre nivåerna, till exempel hur mycket diskyta som finns ledigt, till svarstider på applikationsnivå, till exempel SQL Server eller Exchange.

Microsoft har köpt upp produkten Avicode som numera är integrerat i SCOM 2012 i form av funktionen Application Performance Monitoring, APM. Med den kan man i SCOM 2012 mäta och reagera på bekymmer på detaljnivå även inuti en applikation, så länge den är skriven i Dotnet.

För att göra det enkelt att övervaka nya produkter importerar man administrationspaket (management packs) som ofta författas av samma utvecklare som skapar de produkter som övervakas eftersom de rimligen vet bäst hur den ska övervakas. När olika bekymmer uppstår larmar SCOM och erbjuder i många fall också information om vad felet beror på och hur det ska avhjälpas.

Det finns administrationspaket för väldigt många produkter och givetvis samtliga Microsofts egna serverprodukter. Förutom servrar med olika os kan också fysiska enheter övervakas, till exempel switchar och routrar.