SCMOM

SCOM står för all sorts övervakning. Du kan övervaka hela stacken, från lagringsmedia i botten till applikationskod i toppen.
"En användare som efterfrågar en viss mjukvara i SCSM och får den levererad av SCCM kommer löpande att övervakas av SCCM."

System Center Service Manager 2012


SCSM är Microsofts produkt för hantering av allehanda förfrågningar, incidenter och problem. Den tar avstamp i principerna i ITIL och många av begreppen i produkten kommer därifrån.

SCSM kan samarbeta med alla andra produkter inom SC via konnektorer, och Orchestrator är en given vapendragare till SCSM för att bygga avancerade arbetsflöden.

Produkten är främst framtagen för att hantera problem och ändringsförfrågningar från användare och har överlappande funktionalitet med flera andra webbaserade portaler, till exempel SCVMM och SCCM.

Vi får se hur Microsoft väljer att utveckla portalerna i framtiden, men med tanke på att samtliga produkter licensieras som en enhet känns det rimligt att tro att allt fler portalfunktioner tas över av Service Manager.

En användare som efterfrågar en viss mjukvara i SCSM och får den levererad av SCCM kommer löpande att övervakas av SCCM för att säkerställa att installationen inte förändras. En vm som efterfrågas av en användare skapas av SCVMM efter ett givet arbetsflöde i Orchestrator. Problem som SCOM upptäcker kan presenteras i SCSM så att användarna kan se att det finns ett känt bekymmer som håller på att åtgärdas och behöver därmed inte belasta supportpersonalen med onödiga samtal.

"SCVMM behövs också för att göra mer avancerade förändringar, till exempel flytta diskfilerna för en vm under full drift."

System Center Virtual Machine Manager 2012


I takt med att Microsofts hypervisor Hyper-V tar mer marknadsandelar är det rimligt att anta att användandet av SCVMM också kommer att öka. Produkten används för att hantera alla aspekter av en virtuell infrastruktur, från hårdvara och skapande av lun till övervakning av vm:ar.

SCVMM kan hantera värdservrar som kör ESXi, Hyper-V eller Xenserver och kan skapa mallar i form av flera servrar som hör ihop och utgör en komplett lösning, till exempel två webbservrar och en SQL-server. En sådan mall kan hanteras och installeras som en enhet.

SCVMM erbjuder Powershell-stöd för samtliga åtgärder och integrerar till exempel med Orchestrator för arbetsflöden och SCOM för övervakning och prestandarapportering. Med SCVMM skapar man, förändrar och tar bort vm:ar. Man får också en egen självbetjäningsportal där användare själva kan skapa och ta bort vm:ar om de har fått den behörigheten. Det finns ett kvotsystem som gör att en användare inte kan skapa fler vm:ar än han har rätt till. SCVMM behövs också för att göra mer avancerade förändringar, till exempel flytta diskfilerna för en vm under full drift.