Allt fler länders regeringar ser farorna med internet och lägger ner kraft på att styra vad som sägs och skrivs på nätet.

Kina, Iran, Syrien är exempel på regimer där censur och åsiktsregistering är vardag. Regimkritiska riskerar både fängelse och dödsstraff.

Nu ska krypteringsnätverket Tor slå ett slag för friheten och integriteten på nätverket genom ett projekt de kallar för ooni-probe (open observatory of network interference).

Maskiner som ingår i Tors krypteringsnätverk och som har mjukvaran installerad genomför rutinmässiga kontroller mot kända sajter för att se om någon på vägen skulle få för sig att filtrera, blockera eller ändra innehållet.

Ooni-probe när det är färdigt kommer att ge en klar bild över vilka nätverk i världen som censurerar innehåll eller som på andra sätt begränsar användarnas frihet.

Ooni-projektet har till viss del finansierats av Radio Free Asio.

Ooni är inte första försöket att kartlägga censuren på nätet, men blir det första projektet som helt bygger på öppen källkod och öppna tekniker.

Vem som helst kan medverka i projektet. Sajten som satts upp för ändamålet finns på http://ooni.nu.