Gimp är ett av de mest populära öppna bildbehandlingsprogrammen för rastergrafik.

Gimp pekas ofta ut som den öppna motsvarigheten till Photoshop men ett allt för rörigt gränssnitt har gjort steget mellan stängt och öppet för stort.

I och med släppet av Gimp 2.8 minskar det gapet. Bland nyheterna finns ett gränssnitt som är betydligt mer likt Adobe Photoshop än tidigare.

Istället för att sprida ut gränssnittet i flera fönster har du nu möjligheten att använda single-window-läge som förvandlar Gimp 2.8 till en Photoshop-kopia.

Precis som i Photoshop går det att docka dialogrutor och sprida ut dem i kolumner.

Funktionerna för att spara har ändrats. Vill du spara filerna i ett annat format än Gimps interna bildformat xcf måste du nu istället välja att exportera. Anledningen till ändringen är att störande dialogrutor som uppmanar dig till att platta till bilden först till ett enda lager inte längre behöver dyka upp. Snabbtangenter för export är ctrl-e och ctrl-shift-e.

Gimp 2.8 får också stöd för lagergrupper. Du kan skapa en lagergrupp som kan göras synlig och osynlig med flera underliggande effekter.

Behöver du skriva text kan du numera göra det direkt i bilden istället för att först skriva in texten i en separat ruta och därefter infoga texten i bilden.

Gimp 2.8 får också bättre funktioner för ritplattor som möjlighet att kontrollera variabler som transparens och dynamiken i penslarna när du ritar.

Än så länge är bara själva källkoden till Gimp 2.8 släppt men färdigkompilerade versioner för Windows och Mac OS X väntas inom kort. Gimp 2.8 kommer så småningom att skeppas i kommande Linuxdistributioner. Fedora 17 som släpps den här månaden ser ut att bli första Linuxdistribution där Gimp 2.8 finns med.

Alla nya funktioner finns dokumenterade hos Gimp.