Transistorn tar form
Här syns liten del av kiselbrickan ytterligare förstorat, där en transistor kommer att ta form. Den gröna delen är det dopade kislet. Dagens kiselbrickor kan ha hundratals miljarder sådana där transistorer kommer att skapas.

Etsning
För att kunna skapa en fena för en tri-gate transistor tillsätter man ett mönster av ett material som kallas hård maskering (i blått), genom att använda samma fototeknik som beskrevs tidigare. Därefter tillsätts en kemikalie som etsar bort det kisel som inte behövs. Kvar blir en fena och den hårda maskeringen.


Borttagande av fotoresistenten
Den hårda maskeringen tas bort på kemisk väg och kvar blir en hög, smal kiselfena som kommer att bli transistorernas kanal.