ingångpaj

Ntfs har varit det dominerande filsystemet i Windows Server ända sedan NT 3.1 som kom 1993, men det har hänt väldigt mycket på lagringsområdet sedan dess. En stor hårddisk på den tiden rymde cirka 700 megabyte, att jämföra med de fyra terabyte stora diskar som Seagate släppte under 2011.

Ntfs har förstås också utvecklats under tiden och nya versioner har lanserats i samband med nya operativsystem. Men i grunden har det varit samma filsystem, och Microsoft anser nu att det är hög tid att utforma ett helt nytt filsystem som ersättare till gamla ntfs.

Företaget har tidigare experimenterat med förändringar på filsystemnivå. Kanske minns vissa av er WinFS som har kommit och gått i olika former under årens lopp. Men WinFS var aldrig tänkt som en ersättare för ntfs utan skulle utgöra ett smartare lager ovanpå som hanterade filer på ett intelligentare sätt. WinFS verkar dock aldrig bli verklighet, utan teknik från det projektet har i stället återvunnits i andra produkter, framför allt SQL Server.

Motståndskraftigt
Det vi ska prata om här är å andra sidan en verklig ersättare till ntfs. Systemet heter Resilient File System, förkortat refs. Ordet resilient kan bäst översättas med ”motståndskraftig mot fel” eller ”något som har lätt att återhämta sig”. Refs innehåller många andra nyheter än ökad motståndskraft mot fel, men Microsoft valde namnet med tanke på att det var den mest tongivande nyheten.

Refs kommer till att börja med att endast finnas i serverversionen av Windows 8, men ska dyka upp även i klientversionen i kommande versioner av operativsystemet.

Det går i denna första version inte att boota på en refs-volym, något som även det kommer att förändras i framtida versioner. Det går i den första versionen inte heller att formatera externa enheter, till exempel usb-stickor, med refs.

Refs kommer som sagt att vara ett alternativ till ntfs, men även ntfs är tillgängligt att välja som filsystem i Windows Server 2012.

Refs är ett bra filsystem som har inbyggda funktioner för att hantera felaktigheter, men det finns vissa situationer där de inte räcker till. Det är här en annan av nyheter i Windows 8 kommer in: Storage Spaces. De båda teknikerna går hand i hand, så innan vi gräver ner oss i refs måste vi ta en titt på Storage Spaces.

Det är en teknik som innebär att man kan slå ihop flera olika fysiska lagringsenheter så att de skapar en enda stor lagringsyta. Den ytan kan göras feltolerant så att data skrivs på flera olika diskar, vilket innebär att refs kan läsa data från en korrekt fungerande lagringsenhet om den detekterar felaktig data på en enhet.

Feltoleransen innebär också att en fysik hårddisk kan gå sönder utan att du tappar tillgängligheten till informationen.

Klarar tunn tilldelning
En annan fördel med Storage Spaces är att den klarar tunn disktilldelning (thin provisioning), vilket betyder att du kan låta lagringsytan ”se ut” som att den är mycket större än den faktiskt är. När du närmar dig gränsen för det faktiska utrymmet får du varningar och har chansen att lägga till mer fysisk lagring för att svara upp mot behovet och inte riskera att få slut på faktiskt lagringsutrymme.

Storage Spaces kan användas med både ntfs och refs. Tekniken kan aktiveras i form av en spegling, alltså motsvarande en raid 1-konfiguration, eller med paritetsskydd, motsvarande en raid 5-konfiguration.

REFS, ReFS, refs?

Enligt Microsoft uttalas det r-e-f-s, och i löptext i TechWorld skriver vi refs, med gemener, eftersom det inte rör sig om ett produktnamn.

Fakta

  • refs, resilient file system: Nytt filsystem i Windows 8 Server som är mer feltolerant än ntfs.
  • ntfs, new technology file system: Filsystem som infördes i NT 3.1 1993. Finns kvar i Windows 8 men kommer troligen att fasas ut över kommande generationer av operativsystemet.
  • Storage Spaces: Nytt sätt att hantera lagring där man skapar virtuella diskar (lun) ovanpå flera fysiska diskar.