ingång-openflow

Openflow är ett protokoll som utvecklats av forskare vid Stanford University i samverkan med HP Networking. Den tekniska definitionen är sdn, software defined network, med andra ord ett nätverk som styrs av en extern mjukvarubaserad kontrollenhet i stället för direkt i switchar och routrar.


Ola Holmberg, HP Networking.

Genom att separera styrningen från hårdvaran är tanken att paket-routningen och trafiken i nätverket ska hanteras snabbare och lättare kunna prioriteras efter fastställda policys. På så sätt kan fördröjningar minska och säkerheten öka. När man separerat kontrollenheten från det fysiska lagret kan nätverksadministratören i högre utsträckning programmera nätverket som om det vore en dator.

– De stora vinsterna är att nätverken nu på ett effektivare sätt kan automatiseras så det manuella arbetet reduceras och ledtiderna förkortas, berättar Ola Holmberg, produkt- och marknadschef för HP Networking i Sverige.

– Det betyder att personella resurser frigörs, som i stället kan användas till utveckling och nya projekt. Driftsäkerheten ökar då fel på grund av mänskliga faktorer minimeras, och it-säkerheten förbättras eftersom nätverken kan virtualiseras och trafiken separeras.

Ett paradigmskifte
Ola Holmberg menar att sdn och Openflow innebär ett paradigmskifte, genom att nätverken kan öppnas upp för program och applikationer så att dessa kan påverka trafikmönster, bandbredd och kvalitet. HP har lanserat en plattform som kallas Virtual Service Networking där Openflow är en viktig komponent.

Gränssnittet låter också en nätverksadministratör mixa och matcha enheter från olika leverantörer och göra självständiga val för kontroll och hantering. Ett väldefinierat api för nätverkets operativsystem gör också att tredjepartsleverantörer enklare kan utveckla och sälja lösningar för nätverksstyrning och administration, vilket skapar ännu fler valmöjligheter.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning

Hur många leverantörer av nätverksutrustning har ditt företag?
Det är inte längre tillåtet att rösta.