Genom Hitachi Unified Storage möjliggörs hantering, klassificering, migrering och skydd av samtliga datatyper genom hela deras livscykel.

Det finns också funktioner för bland annat automatisk placering av data baserat på prestanda och tunn provisionering innebär att lösningen exempelvis kan flytta data som inte används till billigare lagringsklasser och automatiskt allokera lagringskapacitet till applikationer där den behövs. Båda funktionerna bidrar till att utnyttja datorkapaciteten på ett smartare sätt.


Per Gustafsson, Hitachi data systems

- Vi erbjuder våra kunder möjligheten att hantera fil-, block- och objektdata i en högpresterande plattform med skalbar prestanda. Lösningen hanteras helt och hållet ifrån Hitachi Command Suite, ett nytt integrerat administrationsverktyg, säger Per Gustafsson, vd på Hitachi data systems, till TechWorld.

Hitachi Unified Storage har ett inbyggt objekt-baserat filsystem stöd för objektdata, som består av data från applikationer med tillhörande metadata. Lösningen kan på ett intelligent sätt lägga till metadata för varje fil och automatiskt klassificera och migrera data till exempelvis lagringssystem för arkivering. Andra funktioner som det objekt-baserade filsystemet möjliggör är fast file snapshots och kloner, snabbare replikering över WAN samt snabbare sökningar i data.

Hitachi Unified Storage kan skala lagringskapaciteten upp till 3PB.

- Mängden data har exploderat de senaste åren och den kommer att fortsätta att växa. Om tio år kommer dessutom 95 procent av alla data vara ostrukturerad. Då blir sådana här tjänster allt viktigare för företag, säger Per Gustafsson.