Microsoft Research avslöjar nu att man har utvecklat en ny metod som gör det möjligt att visa två olika bilder på en och samma skärm. Den ena bilden är synlig från en vinkel medan den andra framträder från en annan vinkel.

På så sätt kan två personer som tittar på en skärm exempelvis se var sin film. Metoden kan även utnyttjas i spelsammanhang, där respektive spelare får en egen vy som inte är synlig för motparten.

Fördelen med metoden är att det inte behövs någon särskild hårdvara. Allt som behövs är en vanlig lcd-skärm, och man utnyttjar då det faktum att färg och kontrast på sådana skärmar förändras när man tittar på dem ur olika vinklar. Särskild mjukvara ser till att skapa de två olika bilderna.

I dagsläget finns det inga uppgifter om huruvida metoden kommer att kommersialiseras.