Det första stora steget i den här riktningen
skedde redan 2005 när IBM sålde Thinkpad till Lenovo, för att i stället satsa på tjänster och lösningar för företag. HP har valt samma väg och meddelade förra året att man planerade att upphöra med tillverkningen av datorer, även om man delvis backade från det beslutet. Trenden är dock tydlig och anledningarna är flera.

Mördande konkurrens
Konkurrensen på hårdvarumarknaden har varit mördande under 2000-talet och marginalerna har pressats. Samtidigt har allt fler funktioner och tjänster flyttat upp i molnet, vilket gör att behovet av bland annat prestanda och lagringsbehov i varje enskild maskin minskat på många företag.

Sammantaget har detta gjort att kunderna har andra behov och önskemål i dag, vilket betytt att de stora leverantörerna dels tvingats anpassa sig och bredda sitt utbud, men framförallt också att de sett möjligheterna att tjäna stora pengar på de typer av tjänster som efterfrågas. Och i stället för att konkurrera med mindre aktörer som specialiserat sig på en viss typ av lösning är det givetvis mer kostnadseffektivt att köpa upp dem och införliva deras produkter i den egna portföljen och därmed slippa utveckla ett eget alternativ.
De absolut hetaste villebråden är företag som utvecklar molntjänster eller mobila lösningar.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning