Windows Server 2012, som för närvarande befinner sig i betastadiet, kommer att inkludera förbättringar i Remote Desktop Services (RDS) som innebär att wan-prestandan förbättras. RDS-komponenten har även gjorts om för att det ska bli enklare att sätta upp en session och skapa infrastrukturer för virtuella maskiner.

Justeringarna som påverkar wan-prestandan ligger främst i RemoteFX, en teknik som Microsoft introducerade i Windows Server 2008 för att förbättra renderingen av grafik på klientenheter.

I Windows Server 2012 använder RemoteFX inte längre en enda codec för all grafik. Istället har man infört speciella codecs för multimedia, bilder och text.

En annan nyhet är att grafik kan renderas progressivt, något som bör förbättra upplevelsen i nätverk med låg bandbredd och hög belastning. Tack vare ett nytt codec upptar mediainnehåll 90 procent mindre bandbredd.

RemoteFX kan också växla mellan udp och tcp beroende på vad som är lämpligast vid en viss tidpunkt, samt upptäcka ett nätverk och ansluta klienten per automatik. Tidigare var användarna tvungna att göra detta manuellt.

IDG News