Mobila företag kräver mobila och molnanpassade lösningar.

Dagens företag är allt mer mobila, något som reflekteras hos tjänsteföretagen. Under den pågående användarkonferensen Citrix Synergy i San Fransisco märks det tydligt i form av antalet mobila och molnfokuserade tjänster som lanseras.

Citrix menar att de nya lösningarna ska göra det enklare för kunderna att bygga, samordna och distribuera molntjänster av alla de slag.

En gemensam nämnare hos majoriteten av nyheterna är att de bygger på Citrix nya Cloudstack-baserade Cloudplattform. Den ska enligt Citrix göra det enkelt för kunden att bygga egna Amazon-lika moln, oavsett vilken hypervisor som används.

Ett flertal lösningar har presenterats eller visats upp under konferensen. Här följer ett axplock:

Nya Cloudbridge 2 ska koppla samman molntjänster från tredje part. Den uppdaterade versionen inkluderar en lista över ett antal förkonfigurerade tredjepartsmoln. Listan kan även anpassas av användaren.

Citrix Netscaler 10 för Amazon Web Services är kort och gott Netscaler som molntjänst.

Project Avalon låter användaren erbjuda Windowsapplikationer och skrivbordsmiljöer som molntjänst till alla typer av enheter.

På virtualiseringssidan har Citrix bland annat släppt en ny fjärr-pc-lösning för Xendesktop Flexcast som gör existerande kontorsdatorer till distribuerade vdi-hubbar utan att behöva tillföra extra resurser på serversidan.

Mer om Citrix alla molnlösningar samt de nyheter som utannonserats på mobilitetsfronten återfinns efter länken här nedanför.