Vad är dina tankar inför eventet?

- Jag är väldigt positiv till detta, då jag personligen anser att vi måste ha fler event som detta. Inte bara för att låta experterna förmedla sina berättelser, utan också för att låta publiken och allmänheten förmedla sina tankar och frågor.

Kan du berätta lite om vad du kommer tala om?

- Jag kommer prata lite om varför det är så viktigt med vilket tankesätt man har när man arbetar med it-säkerhet. Jag kommer också betona vikten av att kunna ta input från icke-tekniska personer. Min presentation är baserad på ett forskningsprojekt jag arbetat med i över ett år, där jag rest jorden runt och samtalat med säkerhetschefer, informationschefer, konsulter och andra som arbetar med it-säkerhet på några av världens största företag.

- Dessa samtal uppkom efter mina presentationer på event där de deltog, men under alla samtal så förde jag en liten dagbok där jag noterade deras tankar, ideer och kommentarer om it-säkerhet. Jag försäkte även ställa några viktiga nyckelfrågor till alla jag pratade med.

- Resultatet är i mina ögon ganska skrämmande, och det har tagit ganska lång tid att komma fram till någon form av slutsats. Nyckelfrågorna som jag ställde skulle besvara från om varför vi fortfarande blir hackade?

Vad i övrigt är viktigt att ta upp, enligt dig?

- Som säkerhetsexperter måste vi prata om saker som är relevanta och information och berättelser som publiken kan relatera till. Det är väldigt enkelt att fastna i tekniska persentationer, som är intressanta, men inte relevanta för att bygga säkerhet. Att exempelvis visa hur vissa sårbarheter går att utnyttja hjälper oss inte att bygga säkerhet, och vi inte kan förstå hur dessa sårbarheter kan påverka vår core-business.

- Vi måste prata om de faktiska problemen med it-säkerhet, och hjälpa vår publik att ni deras mål på sina respektive företag eller organisationer. Jag kommer i min presentation vara ganska kritisk mot just att fokusera på fel saker i sitt it-säkerhetsarbete.

Du missar väl inte Next Generation Threats?