Vi fortsätter att undersöka Microsofts nya System Center-svit, där produkterna hanterar olika uppgifter men arbetar tätt ihop.

I den första delen av artikelserien gjorde vi en överblick av vilka produkter som ingår i System Center 2012 och hur de samverkar för att bygga upp ett privat moln.

Nu ska vi börja titta närmare på varje produkt och se hur enkel den är att hantera och hur den integrerar med övriga produkter.
Eftersom SC innehåller åtta olika produkter måste vi dela upp genomgången – i den här artikeln undersöker vi Virtual Machine Manager (SCVMM), Operations Manager (SCOM), Service Manager (SCSM) och Orchestrator (SCO).

Microsoft har nyligen ändrat licensreglerna så att man inte längre kan köpa varje produkt separat. Nu licensieras alla produkterna tillsammans, något som kan innebära att vissa av produkterna får ett uppsving eftersom kunder automatiskt får rätt att använda dem alla.

l System Center Virtual
Machine Manager 2012
VMM används för att hantera virtuella miljöer, alltså för konfiguration av fysiska värdservrar och hantering av virtuella servrar. Produkten kan utnyttja värdservrar som har andra hypervisors än Microsofts; utöver Hyper-V kan den också använda VMware ESX och Citrix Xenserver.

En viktig ny funktion är möjligheten att skapa avgränsade kraftenheter, clouds. Ett cloud är en avgränsning av hur mycket minne och processorkraft som får användas, men också en delegeringsenhet som en viss kund får tillgång till. Kunden ser alltså inte vm:ar som tillhör eventuella andra kunder som huseras i samma virtuella lösning.

Samla vm:ar till tjänst
Vi uppskattar också möjligheten att skapa tjänster. En tjänst är en fördefinierad samling av vm:ar som tillsammans utgör en komplett lösning, till exempel två webbservrar och en sql-server kan tillsammans bygga upp en webbapplikation.

Det mesta av administrationen kan ske genom det grafiska verktyget, men man kan också använda Power-shell för att underlätta genomförandet av rutinuppdrag. VMM samverkar på ett eller annat sätt med alla andra produkter i SC 2012. Ett tänkbart scenario är att en kund beställer en ny vm via kundportalen i SCSM, vilket startar ett arbetsflöde i Orchestrator som med hjälp av VMM skapar upp en ny vm med specifikationer baserade på den beställning som gjordes.

Den nya vm:en registreras sedan i SCOM för att bli övervakad och SCCM används för att skicka ut mjukvara, till exempel virusskyddet Endpoint Protection, som beställts till just denna vm.
Allt det här sker utan mänsklig inblandning, kan genomföras när som helst på dygnet, går snabbt och resultatet blir likadant varje gång.
När allt är på plats kan man använda App Controller för att knyta samman den interna lösningen med Azure, alltså Microsofts publika molntjänst, och till sist utnyttjar man DPM för att ta säkerhetskopior på de vm som skapas.

Det gick snabbt och enkelt att installera produkten och den är intuitiv att använda. Det behövs dock vissa tekniska åtgärder i AD för att kunna dela på ett iso-bibliotek, det känns lite onödigt och borde kunna bli enklare i kommande versioner.

Beroendet av SCOM för automatisk lastbalans har tagits bort och VMM kan nu på egen hand hantera flytt av vm:ar mellan värdservrar för att jämna ut belastningen. VMM har också en egen webbportal för enkel åtkomst till de vm:ar som skapas.

Avlastning för it-avdelningen

I den här delen av System Center-skolan tar vi upp
de fyra produkterna VMM, SCSM, SCO och SCOM. De är väl samtrimmade och bygger tillsammans upp effektiva arbetssätt via fördefinierade arbetsflöden. Övervakning av olika produkter och hantering av virtuella miljöer sker enkelt och självbetjäningsportaler för kunder kan skapas, vilket avlastar it-avdelningen avsevärt.

”SCVMM med SCO kan lösa omöjliga uppgifter”


Kim Hellman

Kim Hellman, it-expert på konsultföretaget Know-
ledge Factory, vilka tycker du är de viktigaste nyheterna i SCVMM 2012?

– Den mest spännande nyheten är troligtvis service templates. Det är en tjänst som består av flera virtuella maskiner i flera olika nivåer som vid behov automatiskt utökas med ytterligare virtuella maskiner. Att patcha ett SCVMM 2012-kluster hanteras genom att alla virtuella maskiner på en host migreras under drift, varefter värdmaskinen uppdateras och SCVMM fortsätter till nästa. Andra stora nyheter i SCVMM 2012 är automatisk avstängning av värdmaskiner som inte behövs, deployment av nya värdmaskiner från scratch och utökat stöd för andra hypervisors än Hyper-V.

Med vilka övriga produkter i System Center 2012 samverkar SCVMM 2012, och på vilket sätt?

– Microsoft vill att man lätt ska kunna skapa privata moln med System Center 2012, och då spelar SCO 2012 en viktig roll för SCVMM 2012. Tack vare SCO:s integration packs kan allt från en liten specialfunktion för en liten SCVMM 2012-miljö baserad på Hyper-V till avancerade flöden för det stora iaas-bolagets privata moln skapas. SCO är inte på något sätt ett krav för SCVMM 2012, men det kan lösa till synes omöjliga uppgifter.

Fakta

 • APM, Application Performance Monitoring: Övervakningsfunktion i SCOM. Baserad på Avicode.
 • Azure: Microsofts publika molntjänst där du kan placera färdiga servrar (iaas-tjänst) eller köra kod som är skriven att köras på Azure och använda SQL Azure som datalager (paas-tjänst).
 • data warehouse: Datalager där man samlar data från flera olika källor och därmed kan skapa mer kompletta rapporter som baseras på mer än en källa.
 • cmdb, configuration management database: Begrepp inom ITIL för ett gemensamt data-lager för inventering av olika delar av miljön, till exempel servrar, skrivare och klienter.
 • incident: Begrepp för enstaka isolerad felaktighet inom ITIL. Flera incidenter kan bero på ett grundfel, som kallas problem.
 • ITIL, IT Infrastructure Library: Modell för hur en it-miljö ska hanteras på ett effektivt sätt, ursprungligen framtagen av brittiska myndigheter. Omfattar flera olika delar, till exempel incidenter, förändringar och dokumentation.
 • SCAC, System Center App Controller: Del-produkt i System Center för att hantera webb-applikationer och vm:ar både lokalt och externt.
 • SCCM, System Center Configuration Manager: Delprodukt i System Center för att konfigurera och installera produkter.
 • SCDPM, System Center Data Protection Manager: Delprodukt i System Center för dataskydd, alltså backup. 
 • SCEP, Endpoint Protection: Delprodukt i System Center som ger virusskydd.
 • SCO, System Center Orchestrator: Delprodukt i System Center för att bygga arbetsflöden.
 • SCOM, System Center Operations Manager: Delprodukt i System Center för att övervaka it-miljön.
 • SCSM, System Center Service Manager: Delprodukt i System Center som innehåller ärendehantering och ger möjlighet att hantera förändringar i miljön på ett strukturerat sätt. Byggd enligt ITIL.
 • SCVMM, System Center Virtual Machine Manager: Delprodukt i System Center för att hantera interna virtuella miljöer.
 • vm, virtual machine: En virtuell dator som driver mjukvara som ”tror sig” exekveras på en vanlig dator.