l System Center
Orchestrator 2012

En av de viktigaste aspekterna av ett privat moln som SC 2012 gör till verklighet är självbetjäning och automation. Den motor som driver automationen och den huvudsakliga integrationen mellan produkterna är Orchestrator, SCO. Den används för att bygga arbetsflöden i form av så kallade runbooks i vilka man definierar arbetsflödet.

För att underlätta integrationen kan man importera integration packs, ip, som innehåller färdigdefinierade aktiviteter. Ett ip utökar rent praktiskt verktygsfältet i SCO och gör det möjligt att enkelt skapa arbetsflöden för olika produkter. Vi importerade ip för flera olika produkter i SC-familjen och roade oss dessutom med att importera ett ip för VMware Vsphere.

Det som gör det enkelt att arbeta med SCO är den oerhört intuitiva grafiska miljön, där man helt enkelt drar ut ikoner på en arbetsyta och länkar ihop dem med pilar för att bygga sitt arbetsflöde. Varje ikon representerar en aktivitet som ska vara del av flödet.
Man kan enkelt stega sig igenom flödet för att hitta eventuella felaktigheter, och det känns som att man sysslar med utvecklingsarbete mer än renodlat teknikerjobb.

SCO kan själv bevaka olika händelser i olika produkter, till exempel att en viss händelse dyker upp i loggboken på en server, som gör att den ska påbörja ett flöde eller, vilket är det vanligaste, anropas en runbook från en annan produkt där någon person har beställt en tjänst i en portal eller en händelse har resulterat i att en runbook anropas.

Det är enkelt att förändra en runbook, det är bara att dra in en ny eller ta bort en befintlig ikon (aktivitet) från arbetsflödet.
Applikationsutvecklare kan också skapa egna ip genom att gratis ladda hem en tilläggsmodul till SCO som heter Integration Toolkit, och via guider skapa ip som kan användas i SCO.

SCO baseras på en produkt som Microsoft köpte upp för några år sedan som hette Opalis. Det märks ibland att det inte ursprungligen är en Microsoftprodukt eftersom det grafiska gränssnittet, till exempel i olika guider, inte ser ut riktigt som man är van. Vi misstänker att Microsoft kommer att slipa på detta i kommande versioner så att det blir ännu enklare att arbeta med och känna igen sig i produkten.SCO: Vi använder Orchestrator för att skapa tydligt definierade arbetsflöden. Till höger ser du några integration packs för andra produkter i System Center-familjen som vi infogat.


SCO: För att ge möjlighet att bygga arbetsflöden med olika produkter måste vi importera flera integration packs.

Fakta

 • APM, Application Performance Monitoring: Övervakningsfunktion i SCOM. Baserad på Avicode.
 • Azure: Microsofts publika molntjänst där du kan placera färdiga servrar (iaas-tjänst) eller köra kod som är skriven att köras på Azure och använda SQL Azure som datalager (paas-tjänst).
 • data warehouse: Datalager där man samlar data från flera olika källor och därmed kan skapa mer kompletta rapporter som baseras på mer än en källa.
 • cmdb, configuration management database: Begrepp inom ITIL för ett gemensamt data-lager för inventering av olika delar av miljön, till exempel servrar, skrivare och klienter.
 • incident: Begrepp för enstaka isolerad felaktighet inom ITIL. Flera incidenter kan bero på ett grundfel, som kallas problem.
 • ITIL, IT Infrastructure Library: Modell för hur en it-miljö ska hanteras på ett effektivt sätt, ursprungligen framtagen av brittiska myndigheter. Omfattar flera olika delar, till exempel incidenter, förändringar och dokumentation.
 • SCAC, System Center App Controller: Del-produkt i System Center för att hantera webb-applikationer och vm:ar både lokalt och externt.
 • SCCM, System Center Configuration Manager: Delprodukt i System Center för att konfigurera och installera produkter.
 • SCDPM, System Center Data Protection Manager: Delprodukt i System Center för dataskydd, alltså backup. 
 • SCEP, Endpoint Protection: Delprodukt i System Center som ger virusskydd.
 • SCO, System Center Orchestrator: Delprodukt i System Center för att bygga arbetsflöden.
 • SCOM, System Center Operations Manager: Delprodukt i System Center för att övervaka it-miljön.
 • SCSM, System Center Service Manager: Delprodukt i System Center som innehåller ärendehantering och ger möjlighet att hantera förändringar i miljön på ett strukturerat sätt. Byggd enligt ITIL.
 • SCVMM, System Center Virtual Machine Manager: Delprodukt i System Center för att hantera interna virtuella miljöer.
 • vm, virtual machine: En virtuell dator som driver mjukvara som ”tror sig” exekveras på en vanlig dator.