l System Center Operations Manager 2012
OM är den näst äldsta produkten i familjen, bara SCCM är äldre. Dess uppgift är att övervaka olika servrar, tjänster och i nyare versioner även enskilda applikationers interna förehavanden.

För att en produkt ska kunna övervakas måste man importera ett så kallat management pack, mp, för just den produkten. Det finns mp:ar för väldigt många olika produkter, allt från fysiska enheter som servrar och olika sorters nätverksutrustning till serverapplikationer.
Inom Microsoft är det de enskilda produktgrupperna som utvecklar mp:ar för SCOM, det vill säga Exchange-utvecklarna vet troligen bäst hur Exchange ska övervakas, alltså bygger de mp:ar för Exchange.

I några fall måste man betala pengar för ett mp, men de flesta är gratis eller ingår när man köper en produkt.
Det går att bygga olika utseenden, vyer, i SCOM för att man enkelt ska kunna se det man är intresserad av. När ett bekymmer uppstår uppmärksammas du på det och kan enkelt arbeta dig ner i SCOM tills att du hittar problemet, och då finns olika detaljerade diagnosverktyg automatiskt tillgängliga – vilka beror på problemets art.

Microsoft har också infogat en kunskapsdatabas i SCOM som gör att du direkt kan få detaljerad information om problemet och vad som brukar vara tänkbara orsaker och lösningar.

SCOM samverkar gärna med SCSM och skapar automatiskt ärenden, inom ITIL kallat incidenter, när olika bekymmer uppstår. SCOM kan också, och i tidigare versioner av VMM var det ett krav, bidra med information till VMM för att automatiskt utjämna belastningen i ett Hyper-V-kluster.

Installationen av SCOM är mycket lätt och det är busenkelt att installera ett mp för en av Microsofts produkter, eftersom de kan laddas ner från internet direkt i SCOM. Intressant att notera är att det finns ett mp för att övervaka SCOM i SCOM.

”Snabbare och lättare felsökningar”


Mats Wigle

Mats Wigle, SCOM-specialist på it-konsultföretaget Xperta, vilka tycker du är de viktigaste nyheterna i SCOM 2012?

– De nya övervakningsfunktionerna, till exempel nätverksövervakningen som automatiskt ritar upp kartor där kopplingar mellan servrar och nätverksutrustning visas. Dessutom vill jag nämna applikationsövervakningen,
APM, som samlar prestandadata kring applikationer, och att larmen numera innehåller mer komplett information vilket gör felsökningen lättare och snabbare. En sista viktig nyhet är de nya vyerna, dashboards, som presenterar information på ett konsekvent sätt oavsett om
du använder konsolen eller webbläsaren.

Med vilka övriga produkter i System Center 2012 samverkar SCOM 2012, och på vilket sätt?

– Service Manager kommer kunna skapas med servrar, övervakade tjänst-er och automatiskt skapande av incidenter vid larm. Med hjälp av Orchestrator integreras nästan vilka andra system som helst, och precis som till alla produkter i System Center 2012 får även Operations Manager ett ip, integration pack, med anpassade aktiviteter.SCOM: För att vi ska kunna övervaka olika produkter måste vi infoga flera mp i SCOM. För Microsofts produkter kan vi enkelt ladda ner mp direkt från internet.


SCOM: Övervakningen är igång och har hittat ett bekymmer i miljön. Vi får bra information om vad felet beror på och hur det ska avhjälpas.

Fakta

 • APM, Application Performance Monitoring: Övervakningsfunktion i SCOM. Baserad på Avicode.
 • Azure: Microsofts publika molntjänst där du kan placera färdiga servrar (iaas-tjänst) eller köra kod som är skriven att köras på Azure och använda SQL Azure som datalager (paas-tjänst).
 • data warehouse: Datalager där man samlar data från flera olika källor och därmed kan skapa mer kompletta rapporter som baseras på mer än en källa.
 • cmdb, configuration management database: Begrepp inom ITIL för ett gemensamt data-lager för inventering av olika delar av miljön, till exempel servrar, skrivare och klienter.
 • incident: Begrepp för enstaka isolerad felaktighet inom ITIL. Flera incidenter kan bero på ett grundfel, som kallas problem.
 • ITIL, IT Infrastructure Library: Modell för hur en it-miljö ska hanteras på ett effektivt sätt, ursprungligen framtagen av brittiska myndigheter. Omfattar flera olika delar, till exempel incidenter, förändringar och dokumentation.
 • SCAC, System Center App Controller: Del-produkt i System Center för att hantera webb-applikationer och vm:ar både lokalt och externt.
 • SCCM, System Center Configuration Manager: Delprodukt i System Center för att konfigurera och installera produkter.
 • SCDPM, System Center Data Protection Manager: Delprodukt i System Center för dataskydd, alltså backup. 
 • SCEP, Endpoint Protection: Delprodukt i System Center som ger virusskydd.
 • SCO, System Center Orchestrator: Delprodukt i System Center för att bygga arbetsflöden.
 • SCOM, System Center Operations Manager: Delprodukt i System Center för att övervaka it-miljön.
 • SCSM, System Center Service Manager: Delprodukt i System Center som innehåller ärendehantering och ger möjlighet att hantera förändringar i miljön på ett strukturerat sätt. Byggd enligt ITIL.
 • SCVMM, System Center Virtual Machine Manager: Delprodukt i System Center för att hantera interna virtuella miljöer.
 • vm, virtual machine: En virtuell dator som driver mjukvara som ”tror sig” exekveras på en vanlig dator.