TechWorld sammanfattar
Ur ett tekniskt perspektiv är de produkter vi har tittat på här mycket samtrimmade och utgör tillsammans en tilltalande totallösning. Utan några större förkunskaper kunde vi efter bara någon dags studier börja skapa enklare arbetsflöden som utnyttjade flera olika produkter.

Nej, det verkar inte vara på den tekniska sidan som de största utmaningarna ligger. Ett införande av hela SC 2012 innebär att det är viktigare än någonsin att man har ordentlig kunskap om verksamheten, och kanske måste man ha kontakt med fler personer i företaget än vanligt för att kunna optimera införandet av olika arbetsflöden.

Tanken med ett privat moln är ju att man ska avlasta it-avdelningen genom att överlåta mer av arbetet åt verksamheten, och då gäller det att man har utformat allt rätt och dessutom att portaler är grafiskt tilltalande och pedagogiskt utformade.

Alla produkter som vi testat finns tillgängliga för dig som gratis testversioner. Ladda gärna hem och testa i en virtuell testmiljö för att få grepp om alla möjligheter som erbjuds. Rätt planerat och infört kan SC 2012 verkligen spara tid och möda för it-avdelningen.

Lektion 3 i nästa nummer!

Då undersöker vi SCCM, SCAP, SCDPM och SCEP. Missade du lektion 1? Köp TW3-2012 som pdf på shop/idg.se/pdf

Läs mer på nätet

Intressant blogg som behandlar Virtual Machine Manager på djupet:
tinytw.se/scvmmb

Blogg med mycket teknisk och matnyttig information om SCOM:
tinytw.se/scugchris

Film som förklarar Orchestrator:
tinytw.se/scovid

Ett filmklipp där du lär dig det viktigaste om Service Manager:
tinytw.se/smvid

Fakta

 • APM, Application Performance Monitoring: Övervakningsfunktion i SCOM. Baserad på Avicode.
 • Azure: Microsofts publika molntjänst där du kan placera färdiga servrar (iaas-tjänst) eller köra kod som är skriven att köras på Azure och använda SQL Azure som datalager (paas-tjänst).
 • data warehouse: Datalager där man samlar data från flera olika källor och därmed kan skapa mer kompletta rapporter som baseras på mer än en källa.
 • cmdb, configuration management database: Begrepp inom ITIL för ett gemensamt data-lager för inventering av olika delar av miljön, till exempel servrar, skrivare och klienter.
 • incident: Begrepp för enstaka isolerad felaktighet inom ITIL. Flera incidenter kan bero på ett grundfel, som kallas problem.
 • ITIL, IT Infrastructure Library: Modell för hur en it-miljö ska hanteras på ett effektivt sätt, ursprungligen framtagen av brittiska myndigheter. Omfattar flera olika delar, till exempel incidenter, förändringar och dokumentation.
 • SCAC, System Center App Controller: Del-produkt i System Center för att hantera webb-applikationer och vm:ar både lokalt och externt.
 • SCCM, System Center Configuration Manager: Delprodukt i System Center för att konfigurera och installera produkter.
 • SCDPM, System Center Data Protection Manager: Delprodukt i System Center för dataskydd, alltså backup. 
 • SCEP, Endpoint Protection: Delprodukt i System Center som ger virusskydd.
 • SCO, System Center Orchestrator: Delprodukt i System Center för att bygga arbetsflöden.
 • SCOM, System Center Operations Manager: Delprodukt i System Center för att övervaka it-miljön.
 • SCSM, System Center Service Manager: Delprodukt i System Center som innehåller ärendehantering och ger möjlighet att hantera förändringar i miljön på ett strukturerat sätt. Byggd enligt ITIL.
 • SCVMM, System Center Virtual Machine Manager: Delprodukt i System Center för att hantera interna virtuella miljöer.
 • vm, virtual machine: En virtuell dator som driver mjukvara som ”tror sig” exekveras på en vanlig dator.