Byte av bortglömda lösenord och upplåsning av låsta konton är två av de vanligaste uppgifterna för supportavdelningen. Förutom att det tar tid för it-teknikerna drabbar det förstås även slutanvändaren som inte kan arbeta med sin pc under tiden.

Det kan dessutom hända att användaren behöver hjälp lördag eftermiddag då helpdesk troligen inte är öppen. Det vore då fantastiskt praktiskt om användaren kunde återställa sitt eget lösenord på ett säkert sätt. Lösningen heter Specops Password Reset.


Efter att klientprogramvaran installerats med gpo dyker extraraden ”Reset password” upp vid inloggning. Den tar användaren till en guide för återställning av lösenord.

Klart på 4 minuter
Vi laddar hem och installerar produkten och häpnar över den enkla och extremt snabba installationen, klar på cirka fyra minuter. En gpo skapas automatiskt som installerar klientprodukten på de klienter som ska omfattas av lösningen.
Med gpo konfigurerar vi också inställningar för de användare som ska få rätt att återställa sina lösenord. Vi lägger också till ytterligare en kontrollfråga som användaren måste svara på vid återställning. Förutom att ange vilka och hur många frågor en användare måste svara på, kan man ange att en kod ska skickas till användarens mobiltelefon för att ytterligare säkerställa att det är rätt användare som försöker återställa lösenordet.


Konfigurationen av produkten görs med gpo och kan därmed anpassas för olika användare. Här har vi lagt till en egen kontrollfråga som användaren måste svara på när lösenordet ska återställas.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning