En liten ballong
När grundkonfigurationen är klar startar vi vår klient och noterar att vi fått en ny valmöjlighet på login-sidan som heter ”Reset password”. Vi loggar in på vanligt sätt och uppmanas av en liten ballong nere i hörnet att starta konfigurationen av Password Reset. Vi anger svar på de frågor som vi konfigurerat och loggar ut. Vi klickar på länken för återställning och hamnar i en guide där vi måste svara på de frågor som vi definierat. Därefter får vi ange ett nytt lösenord och också se de regler som gäller, som till exempel längd på lösenord och komplexitetskrav.
Det hela fungerar utmärkt och vi sätter ett nytt lösenord. Det finns en separat modul för supportpersonal där de kan surfa in och se inställningar och ändra lösenord åt en användare och dessutom kontrollera användaren genom att ställa en valideringsfråga.


När användaren klickar på länken vid inloggningssidan kommer han eller hon till den här vyn och måste svara på en eller flera frågor som validering. Man kan också integrera validering via koder på mobiltelefon.


Supportpersonal kan se konfigurationen för en användare och kan också den vägen ge användaren ett nytt lösenord.

TechWorlds slutsats
Vi tycker att Password Reset är en mycket enkel och bra produkt, och vi tror att den uppfyller de krav på säkerhet och enkelhet som de flesta företag har i dag. Vi hade i alla fall inga som helst problem att förstå och använda produkten efter bara några minuters funderande, och installationen är föredömligt enkel.

Men vi ser förstås också lite förbättringspotential. Ibland blir det lite lustiga blandningar av engelska och svenska i gränssnittet och vi hade gärna sett att det gick att köra produkten på en domänkontrollant för att spara licenskostnader.

Det övergripande intrycket är dock mycket positivt. Ladda hem en testversion och prova i en virtuell demomiljö – du kommer troligen snart att vilja köra det i din skarpa miljö.

Sida 2 / 2

Innehållsförteckning