Enligt en undersökning av analysföretaget Exido har allt fler företagsledningar sett möjligheterna med det sistnämnda alternativet. Är det ett tecken på att it går från att bara vara kostnadssparande till att bli en intäktskälla?

Nja, det är främst vd:ar som svängt i frågan. Cio:s har enligt Exidos undersökning samma grundinställning som för fyra år sedan, nämligen att it är till för att spara på kostnader och inte för att skapa nya intäkter.

Oväntad vändning


Niklas Zandelin, Exido.

– Vi ställde samma fråga 2007 och redan då såg vi en tendens mot att intäktsperspektivet började komma in, även om ekonomichefen då bara hade rationaliseringsperspektivet. När vi ställde frågan igen hade skillnaden blivit mycket större än vad de tillfrågade förväntade sig, säger Niklas Zandelin, vd på Exido, till Computer Sweden.

Han anser att både vd:n och it-chefen måste agera för att kunna jobba mer gemensamt med it-frågor.
– Det vi ser nu är att vd:n har en tydlig tro och önskan att it kan användas för att skapa nya affärer. Även om vd:n är drivande så måste de få med sig organisationen. Dels genom att förklara och involvera it-avdelningen i projekten. Men det gäller också att it-chefen kliver fram och kräver att få vara med och påverka projekten och inte bara sitta och vänta på att få en kravställning skickad till sig.

Enligt en annan undersökning som IDC gjort, Nordic CIO Survey 2011, menar de över 600 svarande cio:erna att deras budget för it-satsningar kommer att vara relativt oförändrad under de kommande två åren. Däremot verkar prioriteringarna och fördelningen av budgeten förändras.
Svaren visar att även cio:er börjar se affärsvärdet i it. De nämner it-säkerheten, infrastruktur och mobila lösningar som exempel på områden som kan generera intäkter och inte bara är liktydigt med besparingar.

Niklas Zandelin menar att internets möjligheter förändrat hur företag ser på it.
– Avdelningarna har alltid sett olika på it, men man kan säga att internet förändrat synen på it generellt. Vi kan se att it används allt mer för paketeringen och distributionen när produkter blir tjänster. Företag samarbetar mer och då blir it bärande. Ett exempel är hur OBH Nordica och Carlsberg som är två till synes helt olika företag som aldrig har haft med varandra att göra tog fram en öltapp för hemmabruk. It var då avgörande för att knyta ihop det som ett gemensamt projekt riktat mot kunden.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning