Blir det billigare och säkrare att lägga sina tjänster i molnet eller tvärtom? Svaren är olika från bägge lägren.

En Microsoft-sponsrad undersökning har tagit tempen på förväntningarna hos små- och mellanstora företag när det gäller molntjänster. De uppgifterna har sedan jämförts med uppfattningen hos de företag som redan använder sådana tjänster i skarpt läge.

Resultaten är intressanta. Enligt de som använder molntjänsterna har säkerheten blivit bättre jämfört med tidigare, eller i alla fall enklare att hantera. Över en treårsperiod säger sig 20 procent av de tillfrågade sänkt sina säkerhetskostnader.

Endast fyra procent av de som inte använder molntjänster säger sig ha sänkt kostnaderna under samma tidsperiod. Fyra av tio är skeptiska över att säkerheten ska vara tillräckligt hög, liksom att kostnaden för en övergång är ett hinder.

67 procent hävdar att industristandarder skulle få dem att känna sig tryggare. 38 procent tycker att en ökad insyn i molnleverantörernas nätverk skulle göra det enklare att koppla det mot företagets praxis.

Undersökningen baseras på svar från 94 företag som använde molntjänster samt 93 som inte använde dem – samtliga med 100-250 datorer i sitt nätverk.