Virtualisering ska inte bara ske i servern, menar Vmware. Tekniken fungerar i dag med datacentrets hela infrastruktur.

- I dag virtualiseras ungefär 60 procent av världens arbetsbörda i datacentren. Det sa virtualiseringsjätten VMwares teknikchef Allwyn Sequeira under sin keynote på förra veckans Interop-mässa i Las Vegas.

Sequeira menar dock att företagen inte drar full nytta av virtualiseringstekniken, eftersom den i dag även fungerar för allt från säkerhet och brandväggar till lastbalansering och nätverk.

Vmware har naturligtvis ett antal produkter redo för att skapa ett så kallat mjukvarudefinierat datacenter. VMwares Vswitch och Virtual Distributed Switch ska virtualisera nätveken, medan Vxlan ska göra de virtuella arbetsbördorna mer portabla. Vshield tillgängliggör virtuella säkerhetsresurser som tagits fram tillsammans med Cisco, Juniper Networks och Symantec.

Moln- och tjänsteleverantören Rackspace vill även de bredda virtualiseringen i datacentret, om än på ett annat sätt. Här ligger det öppna molnprojektet Openstack i fokus, eftersom Rackspace menar att användaren inte ska behöva låsa sig till en specifik leverantör.