Förändringar i ljudfrekvensen snappas upp av mikrofonen och översätter rörelsen till ett kommando. Bild: Microsoft Research

Dopplereffekten är ett spännande fenomen där frekvensen i en signal ändras när ett föremål närmar sig eller avlägsnar sig från den som lyssnar. Det har forskare vid Microsoft Research tagit fasta på när de skapat Soundwave som låter dig styra datorn med gester, utan kamera.

En högfrekvent, ohörbar ton genereras i datorns högtalare och studsar på objekt framför datorskärmen, för att sedan fångas upp av mikrofonen. Frekvensförändringarna tolkas och översätts till olika kommandon.

Forskarna har kopplat fem gester till kommandon och tror att det går nå cirka tio. Men det finns begränsningar.
- Dopplereffekten känner bara av rörelse så om du bara håller handen stilla framför skärmen är det inget vi kan känna av, förklarar Sidhant Gupta, en av forskarna bakom projektet.

Systemet fungerar med bakgrundsljud och när du spelar upp andra saker i högtalarna. Eftersom tekniken inte är känslig för ljusförändringar tror forskarna att systemet kan lämpa sig bra i bilar eller som komplement till kameralösningar.

Tekniken har visats upp under Human Factors in Computing Systems-konferensen i Texas, USA.