Med hjälp av kvantpunkter kan grafen nu användas för att skapa betydligt mer känsliga fotodetektorer än tidigare. Bild: Frank Koppens/ICF.

En av få nackdelar med grafen är att materialet inte absorberar ljus vidare bra. Ett forskarlag vid Institut de Ciencies Fotoniques i Barcelona, Spanien anser dock att grafen passar perfekt i fotodetektorer och har lyckats förbättra den förmågan markant.

Fotodetektorer är i praktiken små enheter som konverterar ljus till elektricitet och forskarnas nya enhet sägs ha en miljard gånger högre känslighet än andra försök gjorda med grafen. Det ska dock tilläggas att det finns fotodetektorer byggda med andra material än grafen som är känsligare än dessa.

Till sin hjälp har forskarna använt så kallade kvantpunkter, eller nanometerstora kristaller som kan absorbera olika våglängder beroende på sin storlek. Forskarna har tillsatt guldelektroder på ett grafensubstrat och därefter sprayat på kristaller av blyglans.

Kristallernas varierande storlekar innebär att så gott som alla våglängder täcks, vilket resulterar i hög absorptionsförmåga.

Forskarna ska nu skala upp tekniken som bland annat tros lämpa sig i digitalkameror och mörkerglasögon.