Felsökning i fibre channel-nätverk kan vara lika mycket av en konst som vetenskap, men det finns några grundläggande tips du kan följa för att minska gissandet och hitta en lösning så snabbt som möjligt. Här följer tio tips från Jim Bahn, marknadsansvarig på Virtual Instruments, som hjälper dig att gå till botten med en rad irriterande problem.

1. Generellt sett brukar felen rapporteras in av användaren av en applikation. Som ett första steg brukar san-administratören vanligtvis samla in dumpar, loggar och andra detaljer. I vissa fall tar han eller hon bort andra användare eller applikationer som är mindre kritiska, och kanske kan det också vara aktuellt att stoppa säkerhetskopior och ta bort andra potentiella flaskhalsar. Detta kan visserligen fixa det omedelbara problemet, men det kan också leda till att den egentliga orsaken inte upptäckts. Om du bara eliminerar symptomen och inte går vidare, finns det risk att du får problem i ett senare skede.

2. Använd realtidsövervakning. Fråga dina leverantörer vad de menar med ”realtid”. En femminutersintervall är exempelvis verkligen inte realtid. Om en brand startar i ditt kök, skulle du vilja få ett larm om det på direkten eller efter fem minuter?

Använd realtidsövervakning för att ta tag i problemen innan applikationsanvändaren märker av något. Vi såg nyligen ett exempel där vi analyserade i/o-historiken strax innan en applikation slogs ut, och hittade då ett flertal anmärkningsvärda fel fyra timmar innan det märkbara problemet. Om man hade använt bättre alarmsystem hade applikationen sannolikt inte slagits ut.

Sida 1 / 3

Innehållsförteckning