De flesta systemadministratörer förknippar säkerhetsverktyget Nmap med portscanning, det tycker utvecklarna är lite trist eftersom Nmap är kapabelt till så mycket fler saker.

Nu är Nmap 6 släppt som höjer nivån rejält. Största nyheten hittar vi i NSE (Nmap Scripting Engine), ett modulärt system som du kan programmera för att till exempel hämta ut information från nätverksapplikationer, leta efter sårbarheter eller scanna nätverket. Antalet skript som följer med Nmap har vuxit från 59 till 348. Alla skript finns dokumenterade i NSE Documentation Portal.

Förutom vanlig portscanning kan nu Nmap scanna webbservrar efter vilka applikationer som körs och kan också vara behälplig om du vill testa säkerheten med riktade lösenordsattacker.

Stöd för ipv6 är implementerat.

Nping är ett nytt verktyg som du kan använda för att generera nätverkstrafik, exempelvis för stresstester.

Nmap som vanligtvis är kommandoradsbaserat kommer även med ett grafiskt gränssnitt, Zenmap. En av nyheterna i Zenmap är att du kan sätta ett filter som ger dig en lista ställd efter dina kriterier.

Nmap 6 kan du ladda hem via projektets hemsida.