I ett försök att hålla kunderna borta från konkurrenterna har IBM uppdaterat sin publika molnlösning Smartcloud Enterprise till version 2.1. Hela systemet bygger på IBMs x86-baserade System x-servrar.

Den tidigare tillgängligheten på 99,5 procent har höjts till 99,9 procent, vilket innebär ett kliv från en total nertid på strax under 48 timmar per år till knappa nio timmar.

IBM har även lagt till ett efterfrågat stöd för Red Hat Enterprise Linux 5.8 och 6.2, och en uppdaterad kvm-hypervisor sägs ge bättre skalbarhet och prestanda.

Dessutom lovar IBM att göra System z-stordatorer tillgängliga via det publika molnet. De blir inledningsvis bara tillgängliga för kunder i USA och Storbritannien.

Vidare har IBM även sjösatt det publika molnet Smartcloud Enterprise+ i Nordamerika och Europa. Miljön innehåller en blandning av x86-baserade servrar virtualiserade av Vmwares ESXi hypervisor, samt Power-baserade servrar som kör IBMs egna Powervm.

Den som vill provköra IBMs moln kan göra det gratis fram till den 11 juni.