Vilket verktyg använder du för att underhålla hundratals eller tusentals Linuxmaskiner? Ett populärt verktyg är Puppet som är ett form av språk för systemunderhåll.

Nu utrustas Puppet med en kraftfull databas, PuppetDB, som ökar prestandan genom att lagra information om allt från användare och inventering till systemkonfigurationer.

"Som en central plats för lagring så känner PuppetDB till varje nod, varje resurs, varje relation och varje fakta i hela din infrastruktur. All den här informationen blir enkel att ställa frågor mot så du kan integrera den i dina övriga verktyg och arbetsflöde" skriver Puppet på projektets hemsida.

Mer information om PuppetDB och länkar där mjukvaran är dokumenterad hittar du hos Puppet Labs.