Microsoft uppger att man har noterat en ökning av antalet infekterade Windows Vista-datorer under senare delen av 2011. I företagets senaste säkerhetsrapport framgår det att Windows Vista med SP1 löpte 17 procent större risk att drabbas av infektioner än Windows XP med SP3 under den andra halvan av 2011.

Detta stämmer väl överens med tidigare mönster som visar att senare versioner av Windows är mer säkra. Vissa versioner av Windows 7 har exempelvis hälften så hög infektionsgrad som Windows XP.

Tim Rains, chef för Microsofts Trustworthy Computing, menar att den avslutade supporten för SP1 för Vista är förklaringen till att allt flera Windows Vista-maskiner infekteras.

– Det betyder att Windows Vista SP1-maskiner inte längre tar emot några säkerhetsuppdateringar och det förklarar den plötsliga infektionsökningen för den plattformen, säger Tim Rains.

I juli 2011 slutade Microsoft att skicka ut säkerhetsuppdateringar för SP1.

IDG News