EMC har under den pågående EMC World-konferensen i Las Vegas verkligen tagit i från tårna när det gäller produkter och lösningar som ska bana väg för en övergång till molnteknik av olika slag.

Under mässans första dag rullade inte mindre än 42 nyheter ut, så som nya lagringsenheter med högre kapacitet och bättre prestanda, ett uppdaterat Vmax-operativsystem för mer enhetlig hantering av olika enheter samt ett Vmax SP som i korthet är ett paket med tjänster och lösningar riktat mot molnoperatörer.

Vidare har EMC lanserat ytterligare produkter som bland annat ska underlätta styrning av it-funktioner och öka värdet i kundernas verksamhet.

Ett sådant exempel är driftstarten av Greenplum analytics workbench, vars kluster på 1000 noder och 24 petabyte lagring ska fungera som en laboratoriemiljö för att skynda på utvecklingen av innovationer inom big data. Fokus ligger på Apache Hadoop.

För att underlätta informationshanteringen satsar EMC också på nya lösningar för organisationer inom Life Sciences med EMC Ondemand, en distributionsmodell för hybrida moln. En ny version av Documentum D2 ska vidare underlätta konfigurering av intuitiva användargränssnitt.

EMC World pågår mellan 21-24 maj.