Högre spänning att vänta
Linjespänningarna kommer att bli allt högre. Andra länder, som byggt senare än Sverige, använder till exempel 500 kilovolt. Både i Ryssland och Japan används 1 och 1,1 megavolt. Hvdc-förbindelser i megavoltklassen kommer att bli möjliga, vilket ökar distributionsavstånden ännu mer.

ABB drar för närvarande hvdc på 500 och 800 kilovolt över halva Kina och anser det fullt rimligt att transportera solkraft från Afrika till Europa på hvdc-förbindelser under Medelhavet. El blir alltså en allt mer global företeelse.

Å andra sidan kan vi också vara på väg tillbaka till lokalt genererad kraft. Solceller och privata vindsnurror blir allt vanligare.

Problemet är att våra elmätare inte går att köra baklänges, så gemene man har svårt att få betalt för kraften. Det är bara att erkänna att vi inte har någonstans att lagra elenergi från en dag till nästa.

Biltillverkarna har därför föreslagit att man kan lagra energi i elbilen – om ändå bilen står och laddar billigt under natten, varför kan den inte driva din brödrost, kaffekokare och badrumsljus på morgonen?

Mycket utveckling återstår och innan vi nått dit är vattenmagasinen och kärnbränslet de enda kända sätten att lagra större mängder energi.Detaljerna kring en 400 kilovoltsledningsstolpe.
Sida 6 / 6

Innehållsförteckning

Fakta

  •  Aktiv effekt eller resistiv effekt: Verklig effekt som förbrukas av en last som får ström och spänning att gå i fas. Mäts i watt.
  • Faskompensering, effektfaktorkompensering: Olika metoder att eliminera reaktiv effekt.
  • Frånskiljare: En manuellt aktiverad brytare som används för at skilja av en anläggningsdel som ska repareras.
  • Reaktiv effekt eller skenbar effekt: När ström och spänning är fasförskjutna. Mäts i voltampere.
  • Reaktor, induktans: Inte kärnreaktor, utan en spole som används för att kompensera stamledningarnas kapacitans. Man talar om shunt-reaktorers förmåga att absorbera reaktiv effekt i enheten MVAr, megavoltampere reaktiv effekt, inte deras induktans i enheten henry.
  • VAr, voltampere reaktivt: Mätenheten för reaktiv effekt.
  • Överströmsskydd: Ett skydd som automatiskt bryter hela kraftledningen och aktiveras automatiskt, en säkring i elkraftsammanhang.