Datacentren världen över förbrukar allt större mängder el, något som forskare vid Ecole Polytechnique Federale de Lausanne i Schweiz försöker göra något åt.

Forskarna har på beställning av storbanken Credit Suisse utvecklat Power Monitor System and Management, vilket kort och gott är ett nytt sensorbaserat verktyg som lovar minska elförbrukningen med 30-50 procent.

Systemet består av en rackmonterad låda innehållande en uppsättning sensorer som bland annat kan mäta spänningen på racknivå eller läsa av matningen till enskilda serverkomponenter. Informationen från dessa enheter skickas sedan till en central server för bearbetning. Kombinerat med temperaturuppgifter och andra faktorer kan systemet sedan visa den faktiska elförbrukningen i realtid.

Lösningen kan dessutom fördela arbetsbelastningen mellan olika servrar.
- Två servrar som körs med 40 procents kapacitet vardera förbrukar mycket mer energi än en server som körs i 80 procent, förklarar David Atienza, advelningschef på Embedded Systems Laboratory vid EPFL.

Credit Suisse har infört systemet på cirka 5200 servrar i sitt datacenter i Zurich och hävdar att lösningen gjort det möjligt att samla sina servrar på en mindre yta och ändå uppnå högre driftsäkerhet.