Utvecklar du program tillsammans med andra utvecklare eller bara vill hålla koll på revisioner så har du stor nytta av ett system för versionshantering.

Github är en populär sajt för utvecklare där du kan komma igång gratis.

Github riktar sig främst mot de som utvecklar för öppna operativsystem men nu har Microsofts dominans fått dem att skapa en speciell klient för utvecklare som använder Windows.

Över 1.3 miljoner användare använder git och runt hälften av trafiken till Github kommer från Windows-klienter.

Klienten ska bland annat underlätta installation och göra det möjligt för utvecklare att utföra sökningar i kodbiblioteken. Tidigare har utvecklare på Windows tvingats att först installera git lokalt och utföra diverse konfigureringar från kommandoraden.

Github för Windows fungerar på Windows XP, Vista, Windows 7 och de tidiga versioner av Windows 8 som nu finns ute.

Klienten finns att ladda hem gratis från http://windows.github.com/.