Nu kan Google Apps stoltsera med en färsk säkerhetscertifiering i form av iso 27001.

Ernst & Young Certifypoint har tilldelat Google Apps for Business den internationella säkerhetsstandarden iso 27001 som nu täcker Googles datacenter, system, teknik och de processer som hanterar de företagsinriktade molnapplikationerna.

Google poängterar att många andra leverantörer endast certifierar sina datacenter, så denna granskning är mer heltäckande.

Den nya certifieringen ska underlätta för Googles kunder att se hur högt Google värdesätter ett fortlöpande säkerhetsarbete med regelbundna kontroller av oberoende part. Sedan tidigare är Google Apps certifierade enligt ssae 16 / isae 3402.

Adam Swidler, säkerhetsansvarig på Google Apps, säger till Computerworld att certifieringen särskilt viktig i Europa och Asien eftersom iso 27001 där anses som en mer neutral säkerhetsbekräftelse.

Säkerhetskonsulten Alec Muffet varnar dock för att det förvisso är bra att se en iso 27001-stämpel på en leverantörs produkter, men att den aldrig kan garantera hundraprocentig säkerhet. Detta eftersom certifieringen låter leverantören själv få ange hoten och riskerna samt vilka processer som finns för att ta itu med dem.