Mer effektiv användning av resurserna i datacentret minskar behovet av kraft utifrån.

HP har driftsatt en ny energieffektiv teknik i sitt testdatacenter i Palo Alto, USA som de kallar Net-Zero Energy Data Center. Centralt i lösningen är analyserande mjukvara som arbetar förebyggande och kan ta fram särskilda användarprofiler, vilka i sin tur kan schemalägga arbetsuppgifter optimalt i datacentret.

Mindre tidskritiska arbeten kan läggas på dagtid, när servrarna helt kan drivas med solenergi och systemet kan också optimera resurserna för mer kritiska uppgifter.

Lösningen kan enligt HP sänka den totala energikostnaden med 30 procent och det gör det även möjligt att optimera för förnybara energikällor. Behovet av kraft från elnätet sägs kunna sänkas med upp till 80 procent.

- Datacentren i dag är kraftigt underutnyttjade. Större delen av it-utrustningen i ett datacenter körs bara med 20-30 procents kapacitet. Genom att centralisera uppgifterna på ett fåtal maskiner och stänga av oanvända servrar kan effektiviteten förbättras kraftigt, säger Cullen Bash på HP.

När tekniken kan nå utanför HPs testsystem framgår inte, men HP säger att den är kompatibel med företagets existerande mobuldbaserade containerlösningar.