De ekonomiska och tidsmässiga vinsterna med virtualisering har gjort att det i dag finns fler virtuella än fysiska servrar. De flesta företag inser alltså fördelarna med virtualisering, och den snabbaste vägen dit är att flytta in de fysiska servrarna med intakt operativsystem och applikationer.


Thomas Jönsson, RTS AB.

Men virtualisering på det sättet är ingen självklarhet, det beror på den fysiska serverns roll. Domänkontrollanter flyttar man till exempel sällan in, man skapar i stället helt enkelt en ny i den virtuella miljön.

Många applikationsservrar passar däremot bra att virtualisera, och vi ska nu titta på hur det kan gå till. För extra expertkommentarer har vi kallat in Thomas Jönsson, infrastrukturarkitekt på RTS AB. Han har enorm erfarenhet av VMwares produkter.

1. Ladda hem Vcenter Converter

Börja med att ladda hem gratisprodukten VMware Vcenter Converter och installera den på valfri server. Det kan vara den server som ska virtualiseras, men det är bekvämt att installera på en separat server varifrån du kan virtualisera många olika servrar på samma gång.

Det finns två typer av virtualisering, varm eller kall. Det senare innebär att man stänger ner servern och startar upp den igen på en boot-cd som i sin tur lyfter in servern i den virtuella miljön. Det passar bra i sammanhang där man flyttar på servrar med distribuerade databaser eller till exempel domänkontrollanter.

Converter stödjer sedan något år tillbaka inte kall virtualisering, utan du behöver i dag göra den varma varianten, alltså virtualisera en server under tiden den är igång. Den metoden har sina för- och nackdelar och vi återkommer till dem i kommande steg.

Du anger först lokalt användarnamn och lösenord för ett administratörskonto på den fysiska servern för att komma vidare med konverteringen.

Thomas Jönsson:
Jag föredrar att installera VMware Vcenter Converter Standalone på en dedikerad virtuell maskin. Det gör att jag kan flytta runt den maskinen till det nät som källmaskinen befinner sig på och på det sättet slippa öppna portar i eventuella brandväggar.

Dessutom behåller jag källmaskinen så ren som möjligt för att minimera problem efter migrering. Vid större migreringsprojekt använder mitt företag flera olika migreringsprodukter för att kunna utnyttja respektive produkts styrkor.

Sida 1 / 4

Innehållsförteckning