TS-serien är en enklare produkt som används till företagstjänster, ofta i enklare nät och ofta för transport av Ethernet punkt-till-punkt. Ett annat typiskt område är SAN, lagringsnät. Ett stort TS-1100-chassi klarar 12 insticksenheter.

Det finns betydligt mindre enheter som bara är en HE höga, avsedda för två insticksenheter.

Ja, det finns till och med en liten enhet för väggmontage, som bara hanterar en muxponder.

– Och vad kan en muxponder vara?

– Muxpondrar finns i både TM- och TS-serien. Det är en insticksenhet som slår ihop, multiplexar flera dataströmmar och som därefter lägger över dem på en våglängd. En transponder (Ej att förväxla med en radarsvarstransponder.) överför en enskild klientsignal till en våglängd. Ofta multiplexar man ihop tio klientsignaler till en 10 Gbps-signal på en våglängd. För redundans finns dubbla fiberin- och utgångar. Muxpondermodulen innehåller dessutom Forward Error Correction (FEC) för att automatiskt kunna rätta fel utan omsändning.

TG-serien är en passiv produktserie med vilken man kan dela upp inkommande vågländer från en fiber och skicka ut dem till flera andra fibrer, eller slå ihop dem. Helt utan elektronik. Det är ett väldigt billigt och enkelt sätt att föra ut WDM-signaler längre ut i näten. En typisk kund är en mobiloperatör som vill dela flera våglängder i en fiber ut till flera basstationer. En stor europeisk operatör har till exempel använt sådana för att helt enkelt rationalisera sitt accessnät och ta bort sajter som tidigare krävde elkraft.

Vi kan återigen konstatera att allt roligt inte alls kommer Kalifornien, utan att det sitter svenska skarpslipade hjärnor på företag runt om i landet och tänker ut unika produkter. I samma segment hittar vi det tidigare nämnda Net Insight, för att nu inte tala om Xelerated som gör hypersnabba ethernetprocessorer.

Läs mer


Transmode: http://www.transmode.com
WDM, CWDM, DWDM: http://en.wikipedia.org/wiki/Wavelength-division_multiplexing
Light Reading: http://www.lightreading.com/search.asp?q=transmode
Om algoritmisk handel: http://techworld.idg.se/2.2524/1.395941/varje-mikrosekund-betyder-miljoner