Windows 8 befinner sig för närvarande i slutfasen av utvecklingen, och Microsoft uppmuntrar nu därför både kommersiella utvecklare och interna utvecklare på företag att börja bygga Metro-applikationer för det nya operativsystemet.

Eftersom Windows 8 fortfarande befinner sig i teststadiet kan det däremot hända att de applikationer som utvecklas nu behöver modifieras en aning för att fungera i den slutgiltiga versionen. Microsoft påpekar dock att det inte ska vara nödvändigt med några större förändringar.

– Vi har en milstolpe kvar för Windows 8, rtm-versionen, så det finns en viss risk för att du måste göra en del justeringar för att matcha den versionen. Vi kommer däremot inte att göra några jättestora förändringar, och därför är det rätt tid att börja bygga applikationer för den nya miljön nu, säger Jason Zander, ansvarig för Microsofts Visual Studio-avdelning.

För Microsoft är det givetvis mycket viktigt att det finns ett stort utbud av applikationer när Windows 8 väl lanseras. Enligt IDC:s analytiker Al Gillen är många utvecklare däremot lite avvaktande till att ta fram appar för Metro.

– Många vill vänta och se hur det går för operativsystemet och hur pass bra det blir i slutändan. Det betyder att det kan bli svårt för Microsoft att få ihop ett bra utbud av applikationer i Windows Store, säger Al Gillen.

IDG News