Vi är ganska vana vid att it-företag slåss med näbbar och klor för att vinna terräng i den hårda konkurrensen om kunderna. Är det inte egna innovationer och varianter som med mördande reklam marknadsförs som ”väsentligt bättre” än konkurrenternas, handlar det om hot och stämningar.

Standard för framtiden

För oss användare är det därför glädjande när it-jättarna kan samarbeta och enas kring standarder för olika delar av dagens och framtidens it-infrastruktur.

Ett stort samarbete är scim, simple cloud identity management, en standard med syfte göra hanteringen av identiteter på nätet lättare och därigenom förenkla användandet av molntjänster för både administratörer och användare.


Per Hägerö, teknisk chef på Nexus

Bland företagen som drivit arbetet med att föra fram scim hittar vi jättar som Google, Cisco, Salesforce och VMware, men också ett svenskt bidrag i form av Nexus, ett företag som tillhandahåller olika säkerhetslösningar och tjänster.

Per Hägerö, teknisk chef på Nexus, menar att enklare hantering av användare kan vara avgörande för hur väl företag och organisationer kommer att lyckas med molntjänster.

– En titt i backspegeln på problemen med interna applikationer borde få de flesta att inse att ett standardiserat gränssnitt för hantering av användare i molntjänster är ett måste.

I stället för eget api
Alternativet är att bygga egna api:er för varje separat molntillämpning. Scim ger i stället ett standardiserat sätt att flytta identitetsdata från lokala instanser till valfritt moln och från ett moln till ett annat.


Patrick Harding, teknisk chef på Ping identity

Patrick Harding, teknisk chef på Ping Identity, sa nyligen så här till Networkworld:

”Vi ser ett stort intresse för Scim. Vi har hittills inte haft några starka normer att följa inom det här området. Alla leverantörer har utvecklat sin egen api. Det senaste året har vi därför arbetat med alla de stora saas-leverantörerna med att standardisera en api-mekanism för att automatisera kontohantering i molnet.” 

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning