Microsoft lanserar inom kort nya versioner av samtliga produkter i System Center-familjen. Därför har vi i en artikelserie presenterat samtliga produkter som ingår, och nu i den sista delen har det blivit dags för Data Protection Manager (SCDPM), App Controller (SCAC), Endpoint Protection (SCEP) och Configuration Manager (SCCM).

System Center Data Protection Manager 2012


DPM är Microsofts produkt för säkerhetskopiering och återställning av data. Installationen är enkel och efter att den är klar är det första vi gör att skapa en destinationsdisk dit vi vill att våra säkerhetskopior ska sparas.

DPM kan ta säkerhetskopior till både disk och band, men vi hade ingen bandstation till hands så vi håller till godo med disk. Man pekar ut en ren, oformaterad disk som destination och DPM hanterar sedan skapande och borttagande av volymer efter behov på disken.

DPM kan förstås ta säkerhetskopior på Exchange, Sharepoint och SQL via specifika val och man kan också söka efter och återställa enskilda filer och dokument till Sharepoint och filservrar.

En märklighet är att man inte kan återläsa enskilda brev till brevlådor i Exchange. Många tredjepartsprodukter har haft den möjligheten i flera år och det är märkligt och synd att inte Microsofts egen produkt kan hantera det. Man måste först återläsa hela databasen för att sedan extrahera de data man är ute efter. Vi hoppas på bättring här.

Backup under drift
Det går också fint att ta säkerhetskopior under full drift på virtuella maskiner som körs på Hyper-V. Säkerhetskopieringen fungerar även om en vm har flyttat runt till en annan värdserver via till exempel Live Migration. Vi roar oss med att skapa, säkerhetskopiera och ta bort en vm och sedan återläsa den – den dyker direkt upp i Virtual Machine Manager efter återläsningen och kan startas igen.

Ny flik – gamla versioner
Förutom de traditionella backupfunktionerna kan man spara mycket tid på att använda funktionen Previous versions, som fungerar med Windows XP SP2 eller senare (klient finns att ladda hem för äldre operativsystem). Genom att aktivera funktionen i DPM lagras information i AD om att funktionen ska användas centraliserat och dina slutanvändare kommer att se en ny flik på delade mappar som finns på filservrar som skyddats med DPM. Fliken ger dem möjlighet att själva återställa filer som de råkat ta bort eller felaktigt förändrat så att de till exempel kan få tillbaka en version av ett dokument som det såg ut samma morgon genom att hämta data från DPM.

Den här funktionen har funnits inbyggd sedan Windows Server 2003, och om du inte redan använder den i dag har du allt att vinna på att aktivera den på en enskild server oavsett om du använder DPM eller ej.

Vi gillar enkelheten i DPM, men skulle som sagt gärna se en bättre integration med Exchange.

För dig som är Windows-admin

I lektion 1 i TechWorld 03/2012 gick vi igenom hela System Center 2012 översiktligt. I förra numrets artikel tittade vi närmare på SCVMM, SCSM, SCO och SCOM. Nu har turen kommit till SCDPM, SCAC, SCEP och SCCM. Just dessa produkter har inte ett lika tätt samarbete som de tidigare presenterade produkterna, förutom EP och SCCM då, som kan sägas vara siamesiska tvillingar. SCAC knyter samman interna och externa moln och SCDPM tar säkerhetskopior på operativsystem och applikationer. Tillsammans utgör produkterna i System Center 2012-sviten en tilltalande helhet för dig som administrerar en Microsoftbaserad it-miljö.

Fakta

 • APM, Application Performance Monitoring: Övervakningsfunktion i SCOM. Baserad på Avicode.
 • Azure: Microsofts publika molntjänst där du kan placera färdiga servrar (iaas-tjänst) eller köra kod som är skriven att köras på Azure och använda SQL Azure som datalager (paas-tjänst).
 • Live Migration: Funktion i Hyper-V som gör det möjligt att flytta en vm mellan värdservrar under full drift samtidigt som vm:n är tillgänglig.
 • SCAC, System Center App Controller: Del-produkt i System Center för att hantera webb-applikationer och vm:ar både lokalt och externt.
 • SCCM, System Center Configuration Manager: Delprodukt i System Center för att konfigurera och installera produkter.
 • SCDPM, System Center Data Protection Manager: Delprodukt i System Center för dataskydd, alltså säkerhetskopiering.
 • SCEP, Endpoint Protection: Delprodukt i System Center som ger virusskydd.
 • SCO, System Center Orchestrator: Delprodukt i System Center för att bygga arbetsflöden.
 • SCOM, System Center Operations Manager: Delprodukt i System Center för att övervaka it-miljön.
 • SCSM, System Center Service Manager: Delprodukt i System Center som innehåller ärendehantering och ger möjlighet att hantera förändringar i miljön på ett strukturerat sätt. Byggd enligt ITIL-modellen.
 • SCVMM, System Center Virtual Machine Manager: Delprodukt i System Center för att hantera interna virtuella miljöer.
 • vm, virtual machine: En virtuell dator som driver mjukvara som ”tror sig” exekveras på en vanlig dator.