Enligt EU-kommissionen är informationens fysiska plats i molnet oviktig.

När Megan Richards från EU-kommissionen talade på Cloud Computing World Forum i London häromdagen berörde hon bland annat frågan om hur känslig data ska hanteras i molnet.

- Du ska inte behöva bry dig om var informationen finns så länge den är säker och följer de regulatoriska kraven. Den brinnande frågan är hur vi säkerställer att personlig information möter dessa krav när vi använder resurserna i molnet, säger Megan Richards till Techworld.com.

Enligt Richards arbetar EU-kommissionen för just ett flexibelt regulatoriskt ramverk som ska underlätta att informationen är rörlig, något som behövs för att hålla den europeiska marknaden öppen.

Tidigare har Salesforce vd Peter Coffee uttalat sig om att krav där information måste stanna kvar innnanför vissa länders gränser är en kvarleva från föråldrade regelverk.

Nya regelverk kring informationsskydd som behandlar just dessa frågor håller enligt Megan Richards på att bearbetas av EU-parlamentet och väntas vara klara under nästa år.