Hallå där Jonathan James, säkerhetsexpert på Atea,

Du har inte bara skapat unik skadlig kod för tester i nästa nummer av TechWorld, du är dessutom en av talarna vid TechWorlds stora säkerhetsevent Next Generation Threats i september. Vad är dina tankar inför eventet?

– Eventet ligger helt rätt i tiden och vi får tillfälle att på ett mycket fokuserat sätt belysa den kommande hotbilden. Jag tror också att talarblandningen är rätt och dessutom har de flesta talarna bakgrund i malwareskyddsindustrin vilket är helt rätt i förhållande till eventets huvudtema "Next generation threats", nästa generation av hot.

Vad kommer du att prata om?

– Jag kommer prata metodik och teknik bakom den typen av skarpa attacker som sker mot företag varje dag. Jag kommer visa en eller flera livedemonstrationer hur det går till, samt visa exempel på hur man kan skydda sig genom att bygga en genomtänkt infrastruktur.

Finns det några andra säkerhetsfrågor som du tycker diskuteras för lite just nu?

– I allmänhet tycker jag fortfarande att man lägger för lite fokus på integritetsfrågor och it-säkerhet inom vården. Integritetsproblemen är högaktuella nu när vi medborgare genererar stora mängder information och kommersiella intressen eller myndigheter blir ägare av denna information.

– Det saknas kravställning på det här området genom lagstiftning, men också genom ökad medvetenhet hos konsumenterna av diverse tjänster. Vården har i dag stora it-säkerhetsproblem, krav måste formuleras bättre gentemot tillverkare av medicinskteknisk utrustning och det saknas förståelse på ledningsnivå för vilka konsekvenser ett eftersatt säkerhetsarbete kan få. Människoliv ligger i vågskålen. Vi i branschen som arbetar med dessa frågor måste bli bättre på att väcka och aktualisera dessa frågor hos de som sitter med budgeteringsansvar.

Psst! Du vet väl om att imorgon är sista dagen som du kan anmäla dig till Next Generation Threats och få 2000:- i rabatt! Missa inte årets hetaste säkerhetsevent!