I takt med att it-systemen blir allt mer komplexa ökar också återställningstiden efter ett stort haveri.

Eftersom backup och återställning är en ständigt viktig fråga för företagen har lagringsaktören Proact frågat runt bland 101 svenska företag hur det står till med beredskapen inför ett eventuellt haveri.

Enligt undersökningen anger 54 procent att det skulle ta en till två dagar att återgå till normalläge efter ett haveri. Det är sämre än för två år sedan, då 45 procent av de tillfrågade sa att en återställning skulle ta en dag eller längre. 11 procent säger att processen skulle ta minst en vecka.

- Vi ser två orsaker till detta, förklarar Proacts teknikchef Per Sedihn. Dels är fler företag medvetna om exakt hur lång tid det faktiskt tar att återställa all information. De har testat det och vet bättre vilka problemen är, vilket är positivt. Dels handlar det också om mer komplexa it-system än tidigare, så som mer virtualisering och större datamängder vilket förlänger återställningstiden, säger Per Sedihn.


- Det är viktigt att backuplösningen följer verksamhetens storlek, menar Per Sedihn på Proact.

Undersökningen visar också att 55 procent av företagen säger sig ha sett över sin backuplösning för mindre än ett halvår sedan. 18 procent har gjort det för 6-12 månader sedan. Ett av tio bolag vet inte när, eller har aldrig gjort det alls.

Per Sedihn lyfter fram vikten av att hela tiden dimensionera backupsystemet mot den faktiska verksamheten. Ett företag som expanderar snabbt riskerar att glömma bort it-systemet och då är paniken inte långt borta när det väl brakar ihop.

- Det kan egentligen vara helt okej med en veckas återställningstid så länge informationen inte är tidskritisk. Det viktiga är att ställa återställningstiderna mot kraven som finns på systemet eller datamängderna. Kraven ska helst komma från it-sidan, men för att få rätt svar måste it prata affärsspråk, annars fungerar det inte, menar Per Sedihn.