De senaste åren har många företag funderat över om de ska börja använda molntjänster. För de som redan har genomfört övergången, har fokus istället flyttats över till hur molntjänsterna ska administreras och hur man ska få ut någon affärsnytta av dem. Det säger Frank Gens som är chefsanalytiker inom molnområdet på IDC.

I takt med att it-avdelningen går från”om” till ”hur” ställs företaget inför en rad nya frågor. Ska man välja ett publikt eller ett privat moln? Är det bäst att arbeta med de traditionella it-leverantörerna eller ska man vända sig till de nya molnföretagen? Vilka mobila operativsystem bör användas för att komma åt molnmjukvaran? Vilka plattformar funkar bäst i sammanhanget?

Flera av dessa frågor hamnade i fokus under Cloud Leadership Forum, ett event som arrangerades under tre dagar i Santa Clara i Kalifornien. Eventet sponsrades av IDC och IDG Enterprise.

Det är ingen tvekan om att företagen allt eftersom flyttar över till molnet. 75 procent av de svarande i en undersökning utförd av CIO Magazine uppger att de kommer att lägga betydligt mer resurser på molnet under nästa år. Hälften säger till och med att de prioriterar molnet i första hand när det gäller både applikationer och infrastruktur.

Det finns dock fortfarande många frågor kring hur molnet ska hanteras för att skapa riktigt bra affärsnytta för företagen. Under Cloud Leadership Forum gick Frank Gens och John Gallant, innehållsansvarig på IDG Enterprise, igenom åtta av de viktigaste frågorna.

1. Vad ska molnet användas till?

När man utvecklar en molnstrategi är det bra att börja med att fastställa vad företaget kan och bör använda molnet för. Molnet kan vara en hel tjänstestruktur som innebär förändringar för it-personalen, kostnader och affärsprocesser, och det antingen positivt eller negativt beroende på hur det implementeras.

2. Hur snabbt ska molnet implementeras?

Många företag undrar över hur pass snabbt de ska gå över till molnet. Frank Gens menar att det är viktigt att sätta den frågan i ett marknadssammanhang, det vill säga att titta på hur liknande företag arbetar. Satsar företag inom samma bransch på att vara först ut eller är majoriteten mer avvaktande?

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning