Avstannade molntjänster kostar en hel del, rapporterar forskare.

Hur stora är egentligen de ekonomiska konsekvenserna när en molntjänst stannar upp? Det är något som forskargruppen International Working Group on Cloud Computing Resiliency har tittat närmare på genom analys av nyhetsbevakning och pressmeddelanden.

Sedan 2007 har totalt 568 timmar nertid rapporterats hos 13 kända molntjänster sedan 2007, vilket forskarna hävdar har inneburit cirka en halv miljard kronor i kostnader.

Hos Google, Microsoft och Amazon beräknas varje timmes nertid kosta omkring 1,4 miljoner kronor.

Enligt forskarna är molntjänsterna i snitt otillgängliga i 7,5 timmar per år, vilket ger en tillgänglighetsgrad på 99,9 procent.
- Det är extremt långt ifrån förväntad pålitlighet i ett affärskritiskt system, som ligger på 99,999 procent. Jämförelsevis är elnätet i en modern stad otillgängligt i högst 15 minuter per år, skriver forskarna i sin rapport.

Eftersom studien endast bygger på offentliga uppgifter kring avbrott hos olika molntjänsteleverantörer så som Facebook, Amazon, Microsoft och Google är förlusterna mest troligt betydligt större än vad som rapporteras, hävdar forskarna.

Studien tar heller inte hänsyn till hur många som använder respektive tjänst. Det finns med andra ord gott om utrymme för förbättringar inför framtiden.

IDG News