Det finns många anledningar till att uppgradera till Exchange 2010. För användarna väntar en uppsnyggad och förbättrad Outlook Web App, OWA. För administratören tycker vi att de två mest påtagliga fördelarna är funktionen Distributed Availability Group, DAG, som ger mycket god tillgänglighet för dina databaser i och med att de replikeras mellan olika servrar, samt den rollbaserade behörighetsmodellen som underlättar delegering av uppgifter.


En migrering till Exchange 2010 består av flera olika steg. Det är viktigt att man genomför allt i rätt ordning och jobbar steg för steg. Dessutom är det bra att låta det gå lite tid mellan vissa steg för att miljön ska hinna ”sätta sig”.

Vi ska i den här artikeln visa hur man uppgraderar en miljö som i dag kör Exchange 2007. Vi rekommenderar att du inte har för bråttom när du utför det här arbetet.

Sprid ut arbetet
Information ska ibland hinna replikeras och ”sätta sig” innan man går vidare. Se det hellre som ett uppdrag under en veckas tid med flera mindre insatser, än en enda dag då du gör allt. Notera att det från och med Exchange 2010 SP 1 finns fullt stöd att köra även DAG på virtuella servrar, så du kan i dag köra hela lösningen virtuellt om du vill.

Sida 1 / 4

Innehållsförteckning

Fakta

Vi tänker oss här ett företag som har en lokal Exchange-server av version 2007 och vill uppgradera till Exchange 2010. Samtliga Exchange-roller ligger placerade på samma server.

På Technet finns en synnerligen bra guide som tar dig igenom en migrering. Den täcker både molnlösningar och lokala lösningar.